ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.
Kamenná 178/7, 639 00 Brno-Štýřice, CZ
Tel.: 531 012 151     Mobil: 773 832 028
E-mail: ema.hegerova@ortoprotetika-brno.cz

Polohovadla

Všechny výrobky na této stránce nespadají do úhrady zdravotních pojišťoven, jsou hrazeny nemocnicemi a ústavy.

Boční polohovadlo

  

 

 

Specifikace:

Boční polohovadlo se používá během dne pro polohování klienta, který je nucen setrvávat dlouhodobě v jedné pozici na zádech nebo tam, kde není schopen se v poloze na boku samostatně udržet. S pomocí bočního polohovadla, upínacích pásů a opěrných dílů mu můžeme nabídnout jiné, požadované pozice bez asistence další osoby.

Boční polohovadlo není určeno pro spaní.

Výrobek je nutno používat na stabilní podložce, ze které nemůže spadnout, nejlépe na podlaze. S polohovadlem je nutno opatrně manipulovat tak, aby nehrozil jeho pád nebo převrácení a nedošlo ke zranění osob případně k poškození výrobku.

Boční polohovadlo se skládá z následujících dílů:

 • polohovací lehátko

 • upevňovací pásy

 • opěrné díly - klíny, kvádry a válce

Zadat dotaz

Polohovadlo s abdukční podložkou

  

 

 

 

 

Specifikace:

Terapeutická a polohovací pomůcka. Součástí polohovadla je abdukční klín, který je důležitým elementem při polohování. Jeho speciální konstrukce zajišťuje abdukci kyčelních kloubů a umožňuje volný pohyb a napřímení trupu.

Použití:

 • k aktivaci výchozí polohy těla v symetricky organizované rovnováze při poruchách pohybového vývoje s nedostatečným svalovým pnutím
 • pro aktivní zvedání vleže na břiše
 • k regulaci těžiště těla bez cizí pomoci
 • pomáhá účinnému navození hlubokého nádechu
 • přispívá k aktivaci a vývoji smyslových orgánů
 • k posílení mobility v další fázi ošetření v dospělosti

Indikace:

 • při rehabilitaci např. po mozkové mrtvici, při skolióze a zesílené asymetrii
 • při těžkých mechanických, neuromuskulárně zapříčiněných poruchách dýchání
 • před a pooperační polohování

Zadat dotaz

Pojizdná deska s abdukčním elementem

 

 

 

 

Specifikace:

Rehabilitační pomůcka sloužící k cílenému posílení motorických funkcí a silovému tréninku. Pojízdná deska je opatřena ve spodní části třemi kolečky. Abdukční klín se upevňuje na desku pomocí suchého zipu a spolu s dvěma upínacími pásy slouží k uchycení dítěte k pomůcce

Použití:

 • abdukčním elementem a pojízdnou deskou se docílí nabuzení a posuvný pohyb vycházející z pánve
 • v této mechanice je obsažena regulace těžiště těla s posilováním pletence ramenního, což je důležitý stabilizační faktor na posilování hrudní části těla včetně úchopu

Indikace:

 • při poruše nebo oslabení motorických funkcí

Zadat dotaz

Pevné stabilizační křeslo

 • nahrazuje stabilizační ortézu pro sed
 • není možné polohovat do několika poloh
 • stabilizační poloha se určí při odebrání měrných podkladů

  

Zadat dotaz