ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.
Kamenná 178/7, 639 00 Brno-Štýřice, CZ
Tel.: 531 012 151
E-mail: ema.hegerova@ortoprotetika-brno.cz

Protézy myoelektrické

PRINCIP FUNKCE MYOELEKTRICKÉ PROTÉZY

Pomocí povrchových kožních elektrod, které jsou zabudovány v protézovém pahylovém lůžku na individuálně stanoveném nejvhodnějsím místě se přenášejí svalové potenciály uživatele na řídící elektroniku protézy.

Ve spolupráci s firmou Otto Bock ČR jsme schopni zajistit pacientům myoelektrickou protézu. Na základě speciálního vyšetření se nejdříve zjistí, zda je pro budoucího uživatele tento typ ortopedické pomůcky vhodný. Protéza se vyrábí pro pažní, předloketní a zápěstní amputace. Soupis nejvhodnějsích komponentů a cenovou kalkulaci schvaluje revizní lékař a příslušná komise. Pojišťovna hradí jednu protézu za 5 let při jednostranné amputaci a funkčním postižení druhé horní končetiny. V případě oboustranné amputace jeden pár za 5 let. K žádosti je třeba doložit vyplněný "Formulář k žádosti o úhradu myoelektrické protézy z veřejného zdravotního pojištění". Formulář naleznete ZDE.

KÓDY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY:

05 0001680 protéza HK myoelektrická - nutné schválení krajským revizním lékařem. Formulář žádosti a postup při jejím podání je vydán metodickým pokynem ředitele VZP ČR. 
Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, REH, S5

05 0000297 oprava myoelektrické protézy - nutné schválení revizním lékařem, ZP hradí jen 90% částky
05 0023343 úprava protézy- nutné schválení revizním lékařem                                                                               Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, CHR, REH, NEU

Vysvětlení zkratek lékařských odborností:
CHR - chirurg, NEU - neurolog, ORP - ortopedický protetik, 
ORT - ortoped, REH - rehabilitační lékař
S5 - zvláštní režim zdravotní pojišťovny, pro schválení revizním lékařem

bez protetických náhrad s protetickými myoelektrickými náhradami myoelektrické protézy HK

 

Zadat dotaz

SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO VYŠETŘENÍ SVALOVÉHO POTENCIÁLU PAHÝLU HORNÍ KONČETINY

 

 

 

 

 

 

UKÁZKA ROZSAHU ČINNOSTÍ S MYOELEKTRICKOU PROTÉZOU