ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.
Kamenná 178/7, 639 00 Brno-Štýřice, CZ
Tel.: 531 012 151
E-mail: ema.hegerova@ortoprotetika-brno.cz

Ortéza pro sed

KOMU JE ORTÉZA URČENA ?

  • Dětem s DMO
  • Dospělým a dětem s plegií, kvadruplegií
  • Dospělým a dětem s těžkými spastickými projevy na dolních končetinách
  • Po operacích kyčelních kloubů, kde je nutné dlouhodobé umístění v klidové pozici
  • Dětem s myopatií (svalovou disfunkcí)

JAKOU FUNKCI ORTÉZA PLNÍ?

Ortéza zajišťuje stabilitu trupu, hlavy a dolních končetin. Sedací část je vybavena abdukčním klínem, který kontroluje polohu dolních končetin při sedu. Trupová část je doplněna bočními zábranami, které zachytí pacienta při úklonu do stran a bezpečně stabilizují trup. Hlavová opěrka je zabudovaná napevno nebo je stavitelná a stabilizuje polohu hlavy. Ortéza plní funkci korekční, přičemž zachovává hybnost končetin. Udržuje páteř v požadované poloze, vnitřní klín zajišťuje požadovanou polohu kyčelních kloubů a usazení trupu.

JAKÉ JSOU VÝHODY ORTÉZY?

Ortéza umožňuje aktivnější začlenění člověka do kolektivu a usnadňuje celkovou péči o něj. 

KÓDY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

05 0078860 stabilizační ortéza pro sed - nutné schválení revizním lékařem

Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, CHR, REH, NEU

05 0000298 oprava ortézy individuálně zhotovené - ZP hradí jen 75% částky
05 0023344 úprava ortézy individuálně zhotovené - nutné schválení revizním lékařem

Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, CHR, REH, NEU

Vysvětlení zkratek lékařských odborností:                                                                                                                   CHR - chirurg, NEU - neurolog, ORP - ortopedický protetik,                                                                                      ORT - ortoped, REH - rehabilitační lékař

CO JE POTŘEBA VYŘÍDIT, NEŽ SE ZAČNE ORTÉZA VYRÁBĚT?

Aby se ortéza mohla začít vyrábět, musí ortoped, chirurg, rehabilitační lékař, neurolog nebo protetický lékař předepsat poukaz na pomůcku. Výrobu musí ještě potvrdit revizní lékař razítkem na stejném poukazu. Kód pro pomůcku je 05 0078860. Před zahájením výroby musí protetický technik vědět, na jaký invalidní vozík nebo podstavec se bude ortéza pro sed připevňovat.

KDO HRADÍ NÁKLADY NA VÝROBU?

Náklady hradí plně zdravotní pojišťovny. Invalidní vozíky, podstavce nebo jiné doplňky nejsou součástí stabilizačních ortéz pro sed a jsou hrazeny pojišťovnami na základě dalších poukazů.

UŽITNÁ DOBA

Užitná doba pomůcky je 12 měsíců. 

Zadat dotaz

JAK PROBÍHÁ VÝROBA?

Ortéza je vyráběna individuálně na základě přesného otisku získaného uložením dítěte do speciálního vakuového polštáře. Podle tohoto otisku se ze speciální PUR pěny tvaruje polotovar, který se musí před dohotovením vyzkoušet. Pro pohodlné a co nejdelší používání se do sedací části zapracovává antidekubitní pěna. Potahový materiál si zvolí zákazník sám podle předloženého vzorníku. Vzory potahového materiálu si můžete prohlédnout níže.Ortéza se upevňuje na invalidní vozík všech velikostí, typizovaný dětský kočárek nebo jiný vhodný podvozek. V celém průběhu výroby jsou respektovány požadavky zákazníka. Na míru, zkoušku a předání se zákazník dostavuje na naše protetické pracoviště v Brně. Zákazníci z okolí Znojma, Vyškova a Třebíče mohou využít naše VÝJEZDOVÁ PRACOVIŠTĚ.

   

Ortézu sedu je možné upevnit na různé podvozky

                     

 

 

Zadat dotaz